WATER EXPO 2024

Đồng hành cùng ENTECH VIETNAM 2024, Triển lãm về Nước, Xử lý chất thải và Công nghệ môi trường tại Việt Nam Water Expo 2024 – sẽ diễn ra ngay trong khuôn khổ sự kiện.

Bên cạnh hoạt động trưng bày của hơn 150 nhà trưng bày đến từ 10 quốc gia, Water Expo 2024 còn nổi bật với chuỗi Hội thảo quốc tế với nhiều chủ đề hấp dẫn như: “Thúc đẩy gắn kết nhu cầu thực tiễn trong quản trị nước thông minh” và “Các chính sách và giải pháp giảm thiểu chất thải hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam”. Các hội thảo có nội dung được cố vấn và xây dựng chặt chẽ bởi những chuyên gia, diễn giả hàng đầu có tầm ảnh hưởng.

TÌM HIỂU THÊM

Tin tức

Xem thêm

CƠ QUAN BẢO TRỢ

  • Bộ Công Thương (MOIT)
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)
  • Thành phố Busan – Hàn Quốc
  • Hội Khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam

CƠ QUAN CHỈ ĐẠO:

  • UBND thành phố Hà Nội

CƠ QUAN CHỦ TRÌ:

  • Sở Công Thương thành phố Hà Nội

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG